Tài liệu

Vinfast

KIWIMI VÀ VINFAST – CHUYỆN CHƯA KỂ VÀ NGỤ Ý PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ

KIWIMI VÀ VINFAST CHUYỆN CHƯA KỂ VÀ NGỤ Ý PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ ♜Cảm xúc và lý trí ️     Mùa thu, tháng Tám, năm 2022, KiWiMi nhận được lời ngỏ về việc đào tạo Định giá cho tập đoàn Vingroup, nhằm chuẩn hóa toàn bộ model để cùng một ngôn ngữ về Tài chính đầu …

KIWIMI VÀ VINFAST – CHUYỆN CHƯA KỂ VÀ NGỤ Ý PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ Read More »