Chính sách đổi trả khóa học

Rất tiếc khóa học đã mua không thể hoàn/hủy/đổi trả. HSAcademy cam kết mang đến cho học viên những khóa học chất lượng và dịch vụ hỗ trợ tốt nhất.

Các sản phẩm và dịch vụ Khách hàng đã mua ở HSAcademy không thể được trả lại, trừ trường hợp sản phẩm hay dịch vụ đó có ghi rõ là có thế đổi lại. Vì thế Khách hàng hãy xem kĩ mô tả của các khóa học/sản phẩm và dịch vụ trước khi đăng ký mua.

HSAcademy không có chính sách bảo lưu cho các khóa học đã mua.

Cảm ơn quý Khách hàng!