TẠI SAO CHỌN HSACADEMY ĐỂ HỌC KINH TẾ VĨ MÔ ÚNG DỤNG ĐẦU TƯ

  

🔻Bạn sẽ biết:

✦ Các mối quan hệ kinh tế vĩ mô toàn cầu (Macroeconomics International Linkages). 

✦ Phân tích các chính sách kinh tế của Mỹ, Trung Quốc và Việt Nam đang theo đuổi (Economics Policies Framework).

✦ Chúng ta đang ở đâu trong chu kỳ kinh tế và điều gì sắp tới. 

✦ Khung phân tích chính sách của Fed và SBV (NHNN Việt Nam) và ưu tiên của họ.

✦ Vai trò của chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa, kỳ vọng của thị trường đầu tư.

MACROECONOMICS ANALYSIS FOR INVESTING

KHÓA HỌC KINH TẾ VĨ MÔ ỨNG DỤNG ĐẦU TƯ


    Học viên hoàn tất ghi danh sẽ được gửi thư xác nhận và hướng dẫn chi tiết đến email hoặc link facebook đã đăng ký