CFA Institute quyết định hoãn kỳ thi Tháng Sáu 2020

Trong diễn biến mới nhất, CFA Institute đã gửi email tới các thí sinh dự thi kỳ thi Tháng Sáu 2020 với nội dung thông báo hoãn kỳ thi này. Thời gian thi dự kiến sẽ được cập nhật muộn nhất vào ngày 08/05/2020.

Cũng trong thông báo này, CFA Institute bác khả năng hoàn tiền cho các thí sinh đã đóng lệ phí thi với lý do “tất cả thí sinh sẽ được sắp xếp lại thời gian thi”.

Tìm hiểu chi tiết tại: https://www.cfainstitute.org/en/about/press-room/cfa-institute-coronavirus