TẠI SAO CHỌN HSACADEMY ĐỂ HỌC PHÂN TÍCH VĨ MÔ DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ

  

Chuỗi các khóa học về phân tích ngành ứng dụng cho đầu tư:

Module 1: Ngành tài chính – Financial Industry

Module 2: Ngành tiêu dùng – Consumer Industry

  • Ngành tiêu dùng thiết yếu – Consumer staple. 
  • Ngành tiêu dùng xa xỉ – Consumer discretionary.

Module 3: Ngành Bất động sản – Real Estate Industry

Module 4: Ngành Vật liệu – Materials Industry 

 Học phí: 4.500.000 VND/ ngành/ học viên

APPLY SERIES: INDUSTRIES ANALYSIS

CHUỖI KHÓA HỌC ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH NGÀNH​


    Học viên hoàn tất ghi danh sẽ được gửi thư xác nhận và hướng dẫn chi tiết đến email hoặc link facebook đã đăng ký